Bästa PPM-fonder med låg avgift?


PPM-fonder har generellt väldigt låg avgift, även fast den kan variera någonting mellan olika PPM-fonder. Vad som utöver en låg avgift kan definieras som de bästa PPM-fonderna är någonting som bedöms subjektivt: för vissa är det viktigaste hur mycket pension man kommer få ut av respektive fond, för andra kan det viktigaste vara att sparandet i fonderna är så billigt som möjligt och för ytterligare en del kan det vara betydelsefullt att exempelvis spara i fonder som anses vara hållbara. När man jämför PPM-fonder med varandra kan det av den anledningen både göras genom att kolla vilken avgift som gäller för dem, men också genom att ta hänsyn till vilka andra faktorer som innefattas i vardera fond.

Recent Content