Bästa fonder med låg avgift


När man vill spara pengar i fonder finns det några saker som kan vara betydelsefullt att ha i åtanke. Det kan till exempel handla om vilka avgifter fonderna har, men också vilka index fonderna har riktat in sig på och hur sparmöjligheterna ser ut. Vissa anser att de bästa fonder är de som har så låg avgift som möjligt, och har det som sitt primära fokus, medan andra tycker att även andra saker kan vara bra att ta hänsyn till. Det kan till exempel handla om huruvida de bästa fonder är svenska eller utländska, hur deras etiska ansvar ser ut och huruvida fonden är börshandlad eller inte. Hur den exakta avgiften ser ut för de olika fonderna kan skilja sig åt, men vanligtvis brukar den vara ganska låg.

Recent Content