Aktier eller indexfonder?


Huruvida man ska investera i aktier eller indexfonder beror det på vad man önskar med sitt sparande – men det handlar också om huruvida man ens är tvungen att välja det ena eller det andra, då det i de allra flesta fall går att välja både ock! Några fördelar med aktier kan vara att de är billigare att äga över längre tid, att man kan välja mer specifikt vad man vill investera i och att möjligheterna för vad man vill investera i kan vara fler. Några fördelar med indexfonder kan vara att riskspridningen blir större, att dess exponering på marknaden är större och att man inte behöver köpa och sälja enskilda aktier.

Recent Content