Vad är ränta på ränta?

Vad är ränta på ränta?

Ränta på ränta är ränta som beräknas på det ursprungliga värdet och som också inkluderar alla de ackumulerade räntorna i tidigare perioder av en insättning eller ett lån.

Den hastighet vid vilken ränta på ränta uppkommer beror på frekvensen av ränteperioderna så att ju högre antal perioder desto större är kumulativa räntan.

ränta på ränta formel excel

Således kommer mängden sammansatt ränta på 100 SEK compounded vid 10% årligen att vara lägre än det på 100 SEK vid copounding vid 5% halvår över samma tidsperiod. Eftersom ränteintäkten kan generera alltmer positiv avkastning baserat på den ursprungliga huvudbeloppet, har den ibland kallats ett ”mirakel”.

I början kommer det gå väldigt långsamt men efter ett tag kommer det gå snabbare. Det beror på att räntan är konstant men summan på ditt konto ökar.