Reavinst, vad är det? – Förklaring och definition av reavinst

Reavinst räknar man ut genom att ta skillnaden i värde mellan ett köp och en försäljning av en tillgång. Reavinsten är försäljningspriset minus inköpspriset för egendomen.

Begreppet reavinst används inte längre inom svensk rätt, men med det ordet menas vanligtvis den kapitalvinst som görs vid försäljning av kapital.

Reavinst betyder på engelska capital gains.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.