Hur påverkar räntan obligationer?


obligationer är en del av värdepappersmarknaden, men även fungerar som en andrahandsmarknad då obligationerna i förstahandsmarknaden är den marknad där stater handlar med obligationer. Andrahandsmarknaden är den marknaden där priset utgår från marknadsekonomins idé om tillgång och efterfråga.

När det gäller räntan för obligationer finns det två olika typer av ränta: Kupongränta och avkastningsränta. Kupongräntan är konstant under obligationens löptid. Avkastningsräntan, kallat yield på engelska, är den ränta som kan variera utifrån obligationernas pris; när priset ökar, minskar avkastningsräntan, och när priset minskar, ökar avkastningsräntan.

Om man jämför obligationer med andra värdepapper anses ofta obligationer innebära en mindre risk generellt sett, jämfört med exempelvis räntefonder där räntan kan ha större inflytande och därmed betydelse.

Recent Content

link to Bra Gratis Länkar (Backlinks) - Publicera i vår artikelkatalog | Köpa Länkar (SEO)

Bra Gratis Länkar (Backlinks) - Publicera i vår artikelkatalog | Köpa Länkar (SEO)

Bra Gratis Länkar – Kostnadsfri publicering Backlinken.se är en svensk artikel- och länkkatalog (under uppbyggnad) där du kan skicka in och få gratis länkar (backlinks) eller köpa artiklar. Gratis länkar med andra ord. Följande regler gäller för gratis länkar och publicering: Artikeln måste ha minst 600 ord (Max 3000) > Max en länk (do follow) […]
link to Hur påverkar räntan preferensaktier?

Hur påverkar räntan preferensaktier?

Preferensaktiers värde kan påverkas av både räntenivåer och inflation. När det gäller att investera i preferensaktier brukar personer vilja ha en avkastning som är likvärdig eller högre än den som skulle gälla vid mer riskfria investeringsformer. När räntan stiger innebär det att avkastningen för preferensaktier behöver öka. Vilken inlösenkurs som gäller för preferensaktier är någonting […]