Reavinst, vad är det? – Förklaring och definition av reavinst

Reavinst räknar man ut genom att ta skillnaden i värde mellan ett köp och en försäljning av en tillgång. Reavinsten är försäljningspriset minus inköpspriset för egendomen.

Begreppet reavinst används inte längre inom svensk rätt, men med det ordet menas vanligtvis den kapitalvinst som görs vid försäljning av kapital.

Reavinst betyder på engelska capital gains.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Vad är ränta på ränta?

Vad är ränta på ränta?

Ränta på ränta är ränta som beräknas på det ursprungliga värdet och som också inkluderar alla de ackumulerade räntorna i tidigare perioder av en insättning eller ett lån.

Den hastighet vid vilken ränta på ränta uppkommer beror på frekvensen av ränteperioderna så att ju högre antal perioder desto större är kumulativa räntan.

ränta på ränta formel excel

Således kommer mängden sammansatt ränta på 100 SEK compounded vid 10% årligen att vara lägre än det på 100 SEK vid copounding vid 5% halvår över samma tidsperiod. Eftersom ränteintäkten kan generera alltmer positiv avkastning baserat på den ursprungliga huvudbeloppet, har den ibland kallats ett ”mirakel”.

I början kommer det gå väldigt långsamt men efter ett tag kommer det gå snabbare. Det beror på att räntan är konstant men summan på ditt konto ökar.

Bli rik på investmentbolag

Investmentbolag har som affärsidé att äga aktier i andra aktiebolag. Investmentbolagen syftar bara till att långsiktigt åstadkomma bästa möjliga utveckling för sina ägare. Andra, som till exempel Industrivärden och Investor, är maktbolag som primärt tillkommit för att kontrollera andra företag. Investmentbolag är ett bolag vars affärsidé är att förvalta, utveckla och långsiktigt äga andra bolag.

Fördelen med att köpa aktier i investmentbolag är att man själv slipper utvärdera och välja enskilda bolag, då dessa redan har gjort det urvalet. Du kan därmed relativt enkelt skapa en portfölj innehållande många olika bolag bara genom att äga ett eller ett fåtal bolag. Det finns olika syften med denna typ av bolag. En del har syftet att långsiktigt öka värdet av innehaven till ägarna. Andra investmentbolag fungerar primärt som maktbolag med syfte att kontrollera andra företag. Investmentbolagen verkar ofta långsiktigt när de investerar i eller förvärvar bolag.